Below are the latest timestamps for each dataset in AllisonHouse Maps.

Dataset Latest Run Latest Valid
Air Quality Model Apr 07, 2020 18:00Z Apr 08, 2020 03:00Z
ARPEGE Apr 07, 2020 12:00Z Apr 08, 2020 11:00Z
National Blend of Models Apr 07, 2020 22:00Z Apr 08, 2020 09:00Z
ECMWF Apr 07, 2020 12:00Z Apr 17, 2020 12:00Z
GOES-16 Full Disk Apr 07, 2020 22:50Z Apr 07, 2020 22:50Z
GOES-17 Full Disk Apr 07, 2020 17:30Z Apr 07, 2020 17:30Z
Canada Global Ensemble (GEM) Apr 07, 2020 12:00Z Apr 17, 2020 12:00Z
GFS Apr 07, 2020 18:00Z Apr 12, 2020 18:00Z
HIRLAM Apr 07, 2020 18:00Z Apr 09, 2020 23:00Z
High-Resolution Rapid Refresh (HRRR) Apr 07, 2020 22:00Z Apr 08, 2020 03:00Z
HRRR Sub-Hourly Apr 07, 2020 22:00Z Apr 08, 2020 04:00Z
GOES-16 Mesoscale 1 Apr 07, 2020 23:05Z Apr 07, 2020 23:05Z
GOES-17 Mesoscale 1 Apr 07, 2020 21:37Z Apr 07, 2020 21:37Z
GOES-16 Mesoscale 2 Apr 07, 2020 23:04Z Apr 07, 2020 23:04Z
GOES-17 Mesoscale 2 Apr 07, 2020 21:47Z Apr 07, 2020 21:47Z
MRMS Summarized Hourly Apr 07, 2020 23:00Z Apr 07, 2020 23:00Z
Multi-Radar Multi-Sensor (MRMS) Apr 07, 2020 23:04Z Apr 07, 2020 23:04Z
North American Mesoscale (NAM) Apr 07, 2020 18:00Z Apr 10, 2020 06:00Z
GOES-16 CONUS Apr 07, 2020 23:01Z Apr 07, 2020 23:01Z
GOES-17 CONUS Apr 07, 2020 17:26Z Apr 07, 2020 17:26Z
National Snowfall Analysis (NSA) Apr 07, 2020 12:00Z Apr 07, 2020 12:00Z
NSSL WRF Apr 07, 2020 12:00Z Apr 09, 2020 00:00Z
Sea Surface Temperature (SST) Apr 06, 2020 00:00Z Apr 06, 2020 00:00Z
Real-time Mesoscale Analysis (RTMA) Apr 07, 2020 22:00Z Apr 07, 2020 22:00Z
Weather Prediction Center (WPC) Apr 07, 2020 12:00Z Apr 14, 2020 12:00Z